Házirend

Jelen Házirend célja a Playbar kiállításra látogatók kellemes időtöltésének biztosítása, a látogatók biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a Playbar kiállított tárgyainak állagmegőrzése, mind ezek érdekében a Házirend betartása minden látogató számára kötelező.

 • A Drink and Play Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Playbar) helyszínére Látogatók a Playbar területére történő belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Látogatók a Playbar látogatására, játékainak, valamint bármely szolgáltatásának igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak.
 • A jelen Playbar Házirenden kívül a látogatók kötelesek a Buda EG Üzletház házirendjét és előírásait is betartani.
 • A Playbar területére bevitt tárgyak megőrzéséért és állagsérelméért a Playbar nem vállal felelősséget. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Playbar területére csak saját felelősségére hozhatja be vagyontárgyait, értékeit. A Playbar a ruhatárban elhelyezett értékekre és vagyontárgyakra sem vállal felelősséget. A ruhatár nem üzemel értékmegőrzőként! A ruhatárban elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni.
 • A Playbar területére mindenki kizárólag saját felelősségére léphet be és tartózkodhat A Playbar kiállított játékait, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A   Playbar nem vállalja kis- és fiatalkorúak felügyeletét, őrizetét. A Playbar területén 18 év alatti személy kizárólag szülője felelősségére, felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat és veheti igénybe játékait és szolgáltatásait.
 • Az egyes játékokat kizárólag a játékokhoz kihelyezett leírás utasításainak szigorú betartásával, az utasítás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személy esetén a szülő felelős azért, hogy az egyes játékok leírását a gyermek megismerte és megértette azok használata előtt. Esetleges kérdés esetén a Playbar munkatársai segítenek, felvilágosítást adnak. Minden Látogató köteles a más Látogatók értékeire és testi épségére is figyelemmel lenni és vigyázni. 
 • Minden Látogató köteles a Playbar területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, a kiállított játékokat a leírásuk szerint rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki a kiállított vagy kihelyezett tárgyakban, vagy a Playbar berendezéseiben vagy felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul  kárt okoz, az köteles azt a Playbar részére megtéríteni.
 • A Playbar semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyekben, vagy a Látogatók értékeiben keletkezett károkért.
 • Tilos a belépés a Playbar területére mindazoknak, akik fertőző betegségben szenvednek.
 • A Playbar területére tilos a belépés bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve olyan ittas személyek, akik nem megfelelően viselkednek, nem tartózkodhatnak a Playbar területén. Az ilyen személyektől a Playbar munkatársai a szolgáltatást megtagadják, és a Playbar területéről kivezetik. Bármilyen megváltott belépőjegy visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben sem tarthat igényt.
 • Tilos a Playbar területére szúró-és vágóeszközt, kést vagy olló, üvegből készült tárgyat, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
 • A Playbar területén nyilvános mosdó helyiség NEM található.
 • A kiállítótér befogadóképessége limitált, az egyszerre bent tartózkodók maximális létszáma az OTSZ és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelettel, illetve a tűzvédelmi hatósági előírásokkal összhangban került meghatározásra. Amennyiben a biztonságosan kiüríthető személyek létszámát a napi beléptetés során elértük, úgy a beléptetést a távozó személyek függvényében folytatjuk. Intézményünk a kiállítás területére történő belépés lehetőségét a fentiekre tekintettel korlátozhatja!
 • A Playbar területén robbanásveszélyes anyagok lehetnek! Tilos a nyílt lángot használni, öngyújtó gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.
 • Tilos a Playbar területére balesetveszélyes tárgyat, vagy állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével.
 • Tilos a Playbar területén szemetelni. Kérjük Látogatóinkat, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe.
 • A Playbar területén a Playbar munkatársainak utasításait minden esetben be kell tartani. A Buda Entertaintment and Gastro (BEG) egész területén ennek megfelelően a Playbar területén is a BEG dolgozóinak és biztonsági őreinek utasításait is be kell tartani.
 • A Playbar rendelkezik elsősegély dobozzal, sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén a pénztárnál vagy a munkatársaknál lehet jelezni ez esetben elsősegélyt a Playbar munkatársai tudnak nyújtani. Defibrillátor szükségessége esetén, kérjük, keresse a BEG biztonsági szolgálatát.
 • A Playbar területén dohányozni tilos, a Playbar a Buda Entertaintment and Gastro üzletházban helyezkedik el, ennek megfelelően saját dohányzásra kijelölt hellyel nem rendelkezik, dohányzó Látogatók kizárólag a BEG által dohányzásra kijelölt helyeket vehetik igénybe.
 • Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Playbar munkatársainak, valamint a BEG hangosbemondó és a biztonsági őreinek, dolgozóinak utasításait.
 • Tilos a Playbar területén a Látogatóknak bármilyen reklám, vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.
 • Tilos a Playbar területén közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 • A szülinapos terem területét kivéve, tilos a Playbar kiállítás területére élelmiszert bevinni. Folyadékot kizárólag zárt műanyag palackban lehet bevinni.
 • A Látogatók Áfás számlaigényüket a  előre kötelesek jelezni, utólag a Playbar nem tud számlát kiállítani.
 • Esetleges kedvezmény igénybevételekor, valamint egyedi fizetőeszközök elfogadásakor (pl. SZÉP kártya), illetve más akciók felhasználási feltételeinek ellenőrzése során a Playbar munkatársai diákigazolványt, fizetőeszköz használata vagy más akció igénybevétele esetén személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolványt kötelesek elkérni, amelyet a Látogatók kötelesek felmutatni. Amennyiben a megfelelő igazolvány a Látogatónknak a helyszínen nem áll rendelkezésére, az azonosítást igénylő fizetőeszköz nem fogadható el, illetve az akció nem érvényesíthető.
 • Gyermekcsoport látogatása esetén a Playbar területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért kizárólag a csoport vezetői, vagy felügyelői felelnek.  A gyermekcsoportokért felelős kísérő személyeknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a velük lévő gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonsága megőrzése érdekében.
 • A nyitvatartási idő lejártakor a Látogatók kötelesek a Playbar területét elhagyni.
 • A belépéskor a Látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Playbar területén készült fotókat, felvételeket a Playbar saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon, és díjmentesen felhasználhassa. A kép- és hangfelvételeken szereplő Látogatók semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a Playbar-al sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. A Playbar jogosult a területén készült felvételeket, fotókat az azon szereplő Látogató külön hozzájárulása és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármely módon felhasználni, közzétenni, médiában megjelentetni.
 • A Playbar Látogatói jogosultak a Playbar szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni a Pénztárnál kérhető Panaszkönyvbe.
 • A Házirend rendelkezéseit be nem tartó Látogatótól a Playbar munkatársai megtagadhatják a  játékok és szolgáltatások igénybevételét, valamint indokolt esetben a Playbar területéről, távozásra felszólítást követően kivezethetik. A károk megtérítésére – ez esetben - a Látogató semmilyen körülmények között sem tarthat igényt.

Kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a Látogatással, a kiállítással, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat, ötleteiket a Playbar vezetéséhez fordulva írják meg az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Kérjük, kedves Látogatóinkat a talált tárgyakat a pénztárnál adják le, elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik.

Minden kedves látogatóinknak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2016. május 2.

 

Képgaléria

Pbkg1
Pbkg2
Pbkg3
Pbkg4
Pbkg5
Pbkg6

Partnereink

IBS
Csopalog06

Playbar a Facebookon

Playbar a Tripadvisor-on

Elérhetőségeink

Drink & Play Kft.

1036 Budapest, Bécsi út 38-44. Buda EG Bevásárlóközpont 2. emelet

Telefon: 06-1-920-11-50

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabad továbbközlés a forrás megjelenítésével lehetséges.